Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Проведено інтерактивне практичне заняття для вчителів предмета «Православна культура Слобожанщини»

22 червня 2017 року Інститутом післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за підтримки провідних фахівців Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька та адміністрації художньої галереї імені Генріха Семирадського університету проведено практичне заняття для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів Харківської області, які забезпечують навчання учнів 5-х–11-х класів предмета за вибором варіативної складової робочих навчальних планів «Православна культура Слобожанщини», за темою «Ікони, іконостаси та іконопис у православній традиції Слобожанщини: витоки, історія та сучасність».

У заході взяли участь педагогічні працівники з 4-х сільських районів, 2-х міст обласного підпорядкування та однієї об’єднаної територіальної громади області.

Практичне заняття проводилося на базі художньої галереї імені Генріха Семирадського Каразінського університету, під час якого педагоги отримали новітні фахові матеріали щодо іконописання на теренах колишньої Слобожанщини та сучасної Харківщини. Вчителів–учасників практичного заняття забезпечено низкою методичних матеріалів для проведення навчальних занять та уроків із навчального предмета «Православна культура Слобожанщини» згідно з тематикою заходу.

За результатами навчання всі педагогічні працівники отримали відповідний документ у межах підвищення кваліфікації в умовах неформальної освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26 березня 2013 за № 488/23020.