Seriously? IE? Go here and download normal browser.

В Інституті – перший випуск вчителів предмета «Природознавство»

В Інституті післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся перший випуск вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів м. Харкова та Харківської області, які забезпечують навчання учнів предмета «Природознавство».

Упродовж двох навчальних тижнів 9 вчителів загальноосвітніх шкіл І–ІІІ ступенів, колегіуму та ліцею відповідних районів м. Харкова та Харківської області суттєво модернізували професійні знання та компетентності щодо навчання учнів основної школи предмета «Природознавство» за новою навчальною програмою з урахуванням вимог освітньої галузі «Природознавство» чинного Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

Якість навчального процесу за напрямом «Природознавство» на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників була забезпечена завдяки інтеграції науково-методичних зусиль провідних методистів і фахівців-практиків Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання, біологічного факультету, факультету геології, географії, рекреації і туризму, фізичного факультету, Інституту астрономії Каразінського університету, метеорологічної станції.

За результатами навчання всі вчителі отримали свідоцтва та додатки до них згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26 березня 2013 за № 488/23020.